4 De doop van Johannes, was die uit den Hemel, of uit de mensen?