7 En zij antwoordden, dat zij niet wisten, vanwaar die was.