1 En opziende, zag Hij de rijken hun gaven in de schatkist werpen.