14 Neemt dan in uw harten voor, van te voren niet te overdenken, hoe gij u verantwoorden zult;