17 En gij zult van allen gehaat worden om Mijns Naams wil.