2 En Hij zag ook een zekere arme weduwe twee kleine penningen daarin werpen.