22 Want deze zijn dagen der wraak, opdat alles vervuld worde, dat geschreven is.