29 En Hij zeide tot hen een gelijkenis: Ziet den vijgeboom, en al de bomen.