35 Want gelijk een strik zal hij komen over al degenen, die op den gansen aardbodem gezeten zijn.