10 En de scharen vraagden hem, zeggende: Wat zullen wij dan doen?