3 En hij kwam in al het omliggende land der Jordaan, predikende den doop der bekering tot vergeving der zonden.