46 En wat noemt gij Mij, Heere, Heere! en doet niet hetgeen Ik zeg?