53 En zij belachten Hem, wetende, dat zij gestorven was.