2 En Hij zond hen heen, om te prediken het Koninkrijk Gods, en de kranken gezond te maken.