21 En Hij gebood hun scherpelijk en beval, dat zij dit niemand zeggen zouden;