30 En ziet, twee mannen spraken met Hem, welke waren Mozes en Elias.