46 En er rees een overlegging onder hen, namelijk, wie van hen de meeste ware.