53 En zij ontvingen Hem niet, omdat Zijn aangezicht was als reizende naar Jeruzalem.