1 Het boek des geslachts van JEZUS CHRISTUS, den Zoon van David, den zoon van Abraham.