23 En al de scharen ontzetten zich, en zeiden: Is niet Deze de Zoon van David?