1 En te dien dage Jezus, uit het huis gegaan zijnde, zat bij de zee.