10 En als Hij de schare tot Zich geroepen had, zeide Hij tot hen: Hoort en verstaat.