10 Noch aan de zeven broden der vier duizend mannen, en hoevele manden gij opnaamt?