22 Als nu de jongeling dit woord hoorde, ging hij bedroefd weg; want hij had vele goederen.