33 Zij zeiden tot Hem: Heere! dat onze ogen geopend worden.