6 En zij beminnen de vooraanzitting in de maaltijden, en de voorgestoelten in de synagogen;