18 En die op den akker is, kere niet weder terug, om zijn klederen weg te nemen.