20 Doch bidt, dat uw vlucht niet geschiede des winters, noch op een sabbat.