28 Want alwaar het dode lichaam zal zijn, daar zullen de arenden vergaderd worden.