42 Waakt dan; want gij weet niet, in welke ure uw Heere komen zal.