47 Voorwaar, Ik zeg u, dat hij hem zal zetten over al zijn goederen.