49 En zou beginnen zijn mededienstknechten te slaan, en te eten en te drinken met de dronkaards;