38 En wanneer hebben wij U een vreemdeling gezien, en geherbergd, of naakt en gekleed?