43 En komende bij hen, vond Hij hen wederom slapende; want hun ogen waren bezwaard.