54 Hoe zouden dan de Schriften vervuld worden, die zeggen, dat het alzo geschieden moet?