72 En hij loochende het wederom met een eed, zeggende: Ik ken den Mens niet.