74 Toen begon hij zich te vervloeken, en te zweren: Ik ken den Mens niet.