15 En op het feest was de stadhouder gewoon den volke een gevangene los te laten, welke zij wilden.