18 Want hij wist, dat zij Hem door nijdigheid overgeleverd hadden.