30 En op Hem gespogen hebbende, namen zij de rietstok en sloegen op Zijn hoofd.