38 Toen werden met Hem twee moordenaars gekruisigd, een ter rechter-, en een ter linker zijde.