39 En die voorbijgingen, lasterden Hem, schuddende hun hoofden,