49 Doch de anderen zeiden: Houd op, laat ons zien, of Elias komt, om Hem te verlossen.