1 Toen werd Jezus van den Geest weggeleid in de woestijn, om verzocht te worden van den duivel.