11 Toen liet de duivel van Hem af; en ziet, de engelen zijn toegekomen, en dienden Hem.