12 En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onzen schuldenaren.