9 Of wat mens is er onder u, zo zijn zoon hem zou bidden om brood, die hem een steen zal geven?