5 Daarom zult gij niemand hebben, die het snoer werpe in het lot, in de gemeente des HEEREN.