10 Bouwende Sion met bloed, en Jeruzalem met onrecht.