11 Ten dage als Hij uw muren zal herbouwen, te dien dage zal het besluit verre heengaan.